Produkty
a služby

Spracúvame komplexné bezpečnostné dokumenty, stratégie, koncepčné dokumenty a interné predpisy na riadenie bezpečnosti organizácie. Pripravujeme podklady pre získanie potvrdenia priemyselnej bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností.

Čo robíme?

Vykonávame hodnotenie a audity bezpečnosti organizácie, penetračné testovanie bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.

Spolupracujeme s profesionálmi, zohľadňujeme množstvo aspektov, ktoré vplývajú na bezpečnosť organizácie – platná legislatíva, skúsenosti, funkčnosť a efektívnosť

Cieľom je dosiahnúť vhodnou kombináciou produktov a služieb primeranú a udržateľnú úroveň bezpečnosti a tým znižovanie celkových nákladov na bezpečnosť.

V oblasti vzdelávania využívame široké spektrum moderných edukačných produktov a nástrojov pre budovanie bezpečnostného povedomia podľa požiadaviek a možností zákazníkov.

Sme si vedomí, že efektívnosť bezpečnostných opatrení priamo závisí od úrovne bezpečnostného povedomia zamestnancov organizácie. Ľudský faktor zohráva kľúčovú rolu, pokiaľ ide o bezpečnosť. Naše prístupy k budovaniu bezpečnostného povedomia zohľadňujú špecifiká organizácie vyplývajúce z jej charakteru činnosti alebo iných bezpečnostných požiadaviek, napr. v oblasti informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností alebo ochrany osobných údajov.

Produkty a nástroje pre budovanie bezpečnostného povedomia

 • Analýzy a hodnotenia
 • Strategické ciele, projekty a koncepcie
 • Dedikované web stránky a automatizované on-line vzdelávacie nástroje
 • Odborné materiály a publikácie
 • Články v médiách a odborných časopisoch.
 • Cielené testovanie
 • Školenia
 • Prezentácie
 • Semináre a workshopy
 • Konferencie
 • Prednášky
 • Edukačné videá
 • E-learningové kurzy
 • Interaktívne testy
 • Špeciálne vzdelávacie kampane
 • Bannery, letáky

Služby

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:

Príprava a spracovanie dokumentov, projektov a strategických materiálov pre štátne, verejné a súkromné organizácie zamerané na:

 • Bezpečnosť organizácie
 • Informačnú a kybernetickú bezpečnosť
 • Ochranu utajovaných skutočností
 • Ochranu citlivých informácií
 • Oblasť budovania bezpečnostného povedomia

Konzultačné, poradenské a právne služby v oblasti:

 • Komplexnej bezpečnosti organizácie a ochrany jej hodnôt (assets)
  • Komplexné bezpečnostné hodnotenie alebo audit, testovanie a poradenstvo
  • Bezpečnostný projekt podnikateľa
 • Ochrany utajovaných skutočností
  • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, spracovanie podkladových materiálov
  • Komplexná starostlivosť počas platnosti potvrdenia

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie nájdete na podstránke Cookies.