Kto je BMSEC

Sme prvá spoločnosť na Slovensku zameraná na komplexné poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti bezpečnosti.

O spoločnosti

BMSEC s r.o. realizuje komplexné posudzovanie jednotlivých oblasti bezpečnosti organizácie, vypracúva strategické dokumenty, bezpečnostné dokumentácie a návrhy interných riadiacich aktov.
Navrhuje a realizuje efektívne vzdelávacie programy pre budovanie bezpečnostného povedomia jej zamestnancov.

Analýza

Na základe analýz navrhujeme strategické dokumenty a interné predpisy tvoriace základ systémového prístupu k bezpečnosti. Využívame znalosti a prístupy, ktoré menia pohľad na bezpečnosť. Spolupracujeme so špičkovými slovenskými a zahraničnými partnermi, akademickou obcou a vedeckými inštitúciami, ktorí dopĺňajú naše služby v súlade s požiadavkami zákazníka.

Bezpečnosť organizácie

Našou cieľovou skupinou je každy subjekt, ktorý si cení vlastnú bezpečnosť a je ochotný do nej investovať.

Na novodobé bezpečnostné hrozby je potrebné reagovať modernými a efektívnymi nástrojmi. Pri tvorbe našich riešení a produktov využívame získané skúsenosti a synergiu z rôznorodých oblastí bezpečnosti tak, aby tieto boli skutočne fungujúce. Cieľom nie je len splnenie požiadaviek rôznych predpisov a noriem. Chceme, aby ste boli skutočne bezpečnými.

Inteligentné vzdelávacie riešenia a produkty šetria čas a peniaze, sú navrhnuté v súlade s očakávaniami a skutočnými potrebami zákazníkov, ktorí majú záujem budovať bezpečnostnú kultúru svojej organizácie ako jej nespornú súčasť a aj ako vonkajší imidž.

Našim výsledkom je

  • Kreovanie komplexného a funkčného bezpečnostného systému organizácie.
  • Zníženie nákladov na bezpečnosť.
  • Splnenie požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov SR, NATO a EÚ, platných noriem v oblasti bezpečnosti informácií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností.
  • Zamestnanec chápajúci bezpečnosť a akceptujúci svoje postavenie v systéme bezpečnosti organizácie.

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie nájdete na podstránke Cookies.