Naučíme Vás bezpečnosti!

Naše atraktívne kurzy a produkty Vám umožnia pochopiť a osvojiť si základné princípy bezpečnosti aktuálne

Kurzy, školenia a semináre

Sme presvedčení, že vzdelávanie v oblasti bezpečnosti sa dá robiť za využitia moderných prístupov, atraktívne a cielene. aktuálne kurzy

Kurzy, školenia a semináre

Sme presvedčení, že vzdelávanie v oblasti bezpečnosti sa dá robiť za využitia moderných prístupov, atraktívne a cielene. aktuálne

Kurzy, školenia a semináre

Sme presvedčení, že vzdelávanie v oblasti bezpečnosti sa dá robiť za využitia moderných prístupov, atraktívne a cielene. aktuálne kurzy

Bezpečnostné projekty a poradenstvo

Spracovanie bezpečnostných dokumentov, organizácie, návrh interných predpisov na riadenie bezpečnosti organizácie, podklady pre získanie potvrdenia priemyselnej bezpečnosti aktuálne

Kurzy, školenia a semináre

Sme presvedčení, že vzdelávanie v oblasti bezpečnosti sa dá robiť za využitia moderných prístupov, atraktívne a cielene. aktuálne kurzy

O nás

Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy pre budovanie kultúry bezpečnosti organizácie prostredníctvom zvyšovania bezpečnostného povedomia jej zamestnancov. Využívame moderné, kreatívne a efektívne nástroje bezpečnostného vzdelávania, ktoré menia pohľad na bezpečnosť a bezpečnostné vzdelávanie.
Viac…

Aktuálne

všetky kurzy

Produkty

Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy  pre budovanie kultúry bezpečnosti organizácie prostredníctvom zvyšovania bezpečnostného povedomia jej zamestnancov.

  • školenia, prezentácie
  • interaktívne testy
  • špeciálne intranetové stránky
  • príležitostné kampane
  • drobné predmety-perá, kalendáre
  • plagáty, obrázky, nápisy
  • nálepky
  • letáky