Pri realizácii našich projektov  spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú dosahovať stanovené ciele. V oblasti bezpečnosti zastávame myšlienku, že len spoluprácou je možné dosahovať primeranú bezpečnosť.