Pre vzdelávanie v oblasti bezpečnosti robíme veľa. Sme presvedčení, že spôsob akým tvoríme vzdelávacie  kurzy odzrkadľuje našu dlhodobú stratégiu. Dôkazom je aj rôznorodá publikačná činnosť, s ktorou sa chceme s vami podeliť.


ČLÁNOK
Ochrana utajovaných skutočností prostriedkami trestného práva hmotného a problémy jej úpravy.


Abstrakt: Pri ochrane utajovaných skutočností zohráva zásadnú roľu jednak osobitná (vlastná) právna úprav ochrany utajovaných informácií a 

Zobraziť

ČLÁNOK
Č. 2


Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy pre budovanie kultúry bezpečnosti povedomia jej zamestnancov.

Zobraziť

ČLÁNOK
Č. 3


Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy pre budovanie kultúry bezpečnosti povedomia jej zamestnancov.

Zobraziť

ČLÁNOK
Č. 4


Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy pre budovanie kultúry bezpečnosti povedomia jej zamestnancov.

Zobraziť

ČLÁNOK
Č. 5


Navrhujeme a realizujeme atraktívne a komplexné vzdelávacie programy pre budovanie kultúry bezpečnosti povedomia jej zamestnancov.

Zobraziť