Sme prvá spoločnosť na Slovensku výlučne zameraná na vzdelávacie, poradenské a konzultačné služby  v oblasti  komplexnej bezpečnosti. Navrhujeme a realizujeme  projekty a vzdelávacie programy  pre budovanie  bezpečnosti organizácie a ochrany assets. Vytvárame  moderné a efektívne nástroje na  zvyšovanie bezpečnostného povedomia  zamestnancov. Tvoríme bezpečnosť!


Na základe analýz navrhujeme  strategické dokumenty a  interné predpisy tvoriace základ systémového prístupu k bezpečnosti. Využívame moderné a  kreatívne  nástroje   bezpečnostného vzdelávania, ktoré menia pohľad na bezpečnosť. Spolupracujeme  so slovenskými a zahraničnými  partnermi, akademickou obcou a vedeckými inštitúciami, ktorí dopĺňajú naše služby v súlade s požiadavkami zákazníka.


Našou cieľovou skupinou je každy subjekt, ktorý si cení vlastnú bezpečnosť a je ochotný do nej investovať.

Na novodobé bezpečnostné hrozby je potrebné reagovať modernými a efektívnymi nástrojmi. Pri tvorbe našich riešení a produktov využívame získané skúsenosti a synergiu z rôznorodých oblastí bezpečnosti tak, aby tieto boli skutočne fungujúce. Cieľom nie je len splnenie požiadaviek rôznych predpisov a noriem. Chceme, aby ste boli skutočne bezpečnými.

Inteligentné vzdelávacie riešenia a produkty šetria čas a peniaze, sú navrhnuté v súlade s očakávaniami a skutočnými potrebami zákazníkov, ktorí majú záujem budovať bezpečnostnú kultúru svojej organizácie ako jej nespornú súčasť a aj ako vonkajší imidž.

Našim výsledkom je

check   Kreovanie komplexného bezpečnostného systému organizácie.

check   Zamestnanec chápajúci bezpečnosť a akceptujúci svoje postavenie v systéme bezpečnosti organizácie.

check   Šetrenie nákladov  na bezpečnosť.

check   Splnenie požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov SR, NATO a EÚ, platných noriem v oblasti bezpečnosti informácií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností.